جدول قد و وزن کودک دختر و پسر بر اساس سن به صورت کامل

جدول قد و وزن کودک

جدول قد و وزن کودک بر اساس سن را سازمان بهداشت جهانی برای اندازه گیری تقریبی رشد قد و وزن کودکان ارائه داده است. این جدول برای کودکان از بدو تولد تا 8 سالگی تعین شده است. در این جدول قد و وزن کودک بر اساس جنسیت او تعین شده است. توجه داشته باشید که ارقام و اعداد داخل این جدول کاملا به صورت میانگین هستند.
یعنی ممکن است کودک شما مقداری با این اعداد فرق داشته باشد. پس در صورت مشاهده مقداری کم و زیاد بودن رشد کودک نسبت به جدول قد و وزن کودک بر اساس سن، اصلا نگران شوید. اما اگر اختلاف قد و وزن کودک شما با این جدول زیاد است حتما باید با یک پزشک مشورت نمایید.

بهترین دکتر ختنه در تهران

جدول قد و وزن نوزاد دختر

فهرست مطالب

دختران که نسبت به پسران دارای رشد بیشتری بوده و سریع تر نیز به سن بلوغ میرسند دارای یک سری ویژگی های خاص هستند که والدین حتما باید در جدول وزن و قد فرزند خود دقت بیشتری کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا بر اساس ماه و سال قد و وزن نوزاد دختر را برایتان بیشتر توضیح بدیم.

قد و وزن نوزاد دختر تازه متولد شده

در جدول قد و وزن کودک بر اساس سن دختر ها دارای قد 48 سانتی متر تا 51 سانتی متر خواهند بود. نصف نوزادان در این میانگین قرار می گیرند. وزن نوزادان دختر نیز معمولا بین 2 کیلو و 900 گرم و 3 کیلو و 500 گرم خواهد بود.

قد و وزن دختر 1 ماهه چقدر باید باشد

در یک ماهگی وزن قد کودک دختر به 53 سانتی متر تا 54 سانتی متر خواهد رسید. وزن آن نیز در میانگین 4 کیلوگرم تا 5 کیلوگرم قرار می گیرد.

پایین آوردن تب کودکان در خانه

جدول قد و وزن نوزاد دحتر در 3 ماهگی

جدول قد و وزن کودک بر اساس سن-کودک دختر در سن سه ماهگی باید دارای قد 58 سانتی متر تا 61 سانتی متر باشند. وزن آن ها نیز باید بین 5 کیلو و 700 گرم و 6 کیلو و 700 گرم قرار بگیرد.

قد و وزن دختر 6 ماهه

جدول قد و وزن کودک بر اساس سن- وقتی کودکان دختر به سن شش ماهگی می رسند باید دارای قد 64 تا 67 سانتی متر باشند. وزن آن ها نیز بین 7 کیلوگرم تا 7 کیلو و 800 گرم باشد.

دختر در 9 ماهگی باید از چه قد و وزنی برخور دار باشد

دختر ها در این سن دارای قد 68 سانتی متر تا 71 سانتی متر می باشند. وزن آن ها نیز بین 7 کیلو و 500 گرم و 9 کیلوگرم قرار می گیرد.

جدول قد و وزن کودک دختر در 1 سالگی

قد دختر ها در این سن بین 72 سانتی متر تا 75 سانتی متر می باشد. وزن آن ها نیز بین 8 کیلو و 500 و 10 کیلوگرم قرار می گیرد.

جدول وزن و قد دختر 18 ماهه

جدول قد و وزن کودک بر اساس سن- دختر باید دارای قد 78 سانتی متر تا 82 سانتی متر باشد. وزن آن نیز بین اعداد 9 کیلو و 500 گرم تا 11 کیلو و 500 گرم قرار گیرد.

جدول قد و وزن کودک دختر در دو سالگی

دختر: دارای قد 90 سانتی متر تا 96 سانتی متر باشد. وزن آن باید بین 12 کیلوگرم تا 15 کیلوگرم باشد.

ختنه با حلقه

جدول قد و وزن بچه دختر 3 ساله

جدول قد و وزن کودک بر اساس سن- دختر: در این سن باید قد آن ها بین 94 سانتی متر تا 1 متر باشد. وزن آن ها نیز بین 13 کیلوگرم تا 16 کیلوگرم قرار گیرد.

جدول قد و وزن کودک 4 ساله جنسیت دختر

دختر ها باید دارای قد 98 سانتی متر تا 104 سانتی متر داشته باشند. وزن آن ها باید بین 15 کیلوگرم تا 18 کیلوگرم قرار گیرد.

وضعیت قد و وزن بچه 5 ساله دختر

در جدول قد و وزن کودک بر اساس سن قد دختر ها در آن 105 سانتی متر تا 111 سانتی متر قرار می گیرد. وزن آن ها نیز در بین 17 کیلوگرم تا 20 کیلوگرم قرار می گیرد.

قد و وزن دختر 6 ساله

در جدول قد و وزن کودک بر اساس سن قد دختر ها در این سن به 111 سانتی متر تا 118 سانتی متر خواهد رسید. وزن آن ها بین 19 کیلوگرم تا 23 کیلوگرم قرار می گیرد.

جدول قد و وزن دختر بچه 7 ساله

قد دختران در این سن باید به 125 سانتی متر رسیده باشد. وزن آن ها نیز باید بین 24 کیلوگرم تا 26  کیلوگرم باشد.

چگونه کودک خود را از پوشک بگیریم

جدول وزن و قد دختر در 8 سالگی

در جدول قد و وزن کودک بر اساس سن در هشت سالگی قد دختران باید بین 124 سانتی متر تا 134 سانتی متر قرار گیرد. وزن آن ها نیز بین 24 کیلوگرم تا 29 کیلوگرم باشد.

جدول کامل قد و وزن پسر از نوزادی تا 8 سالگی

پسران و نوزاد های پسر نیز همانند دختران دارای شرایط بدنی و رشد متفاوتی هستند و والدین محترم برای اینکه دقیقا فرزند خود را با سلامت بزرگ کنند باید راجب جدول وزن و قد زمانی آن ها اطلاعات خوبی داشته باشند در ادامه با ما همراه باشید تا شما را با این موارد آشنا کنیم.

قد و وزن نوزاد پسر تازه تولد شده

پسر ها در بدو تولد دارای قد 48.5 سانتی متر تا 52 سانتی متر خواهند بود. وزن میانگین آن ها نیز بین 3 کیلوگرم تا 3 کیلو 700 گرم خواهد بود.

قد و وزن نوزاد پسر 1 ماهه

کودک پسر در سن یک ماهگی دارای قد 54 سانتی متر تا 55 سانتی متر خواهد بود. وزن آن نیز در بین 4 کیلوگرم تا 5 کیلوگرم قرار می گیرد.

جدول قد و وزن نوزاد پسر در 3 ماهگی

کودک پسر در این سن دارای میانگین قدی 50 سانتی متر تا 62 سانتی متر خواهد بود. وزن آن ها نیز بین 5 کیلو و 900 گرم تا 6 کیلو و 900 گرم قرار می گیرد.

قد و وزن پسر در 6 ماهگی

پسر ها در این سن دارای قد 66 تا 60 سانتی متر می باشند. وزن 7 کیلو و 500 گرم و 8 کیلو و 500 گرم برای آن ها نرمال می باشد.

پسر در 9 ماهگی باید از چه قد و وزنی برخوردار باشد

پسر ها در این سن دارای میانگین قد 70 تا 73 سانتی متر و وزن 8 کیلوگرم تا 9 کیلوگرم قرار می گیرند.

جدول قد و وزن کودک پسر در 1 سالگی

پسر ها در این سن دارای قد 74سانتی متر تا 79 سانتی متر می باشند. وزن آن ها بین 8 کیلو و 900 گرم تا 10 کیلو و 500 گرم قرار می گیرد.

جدول وزن و قد پسر در 18 ماهگی

پسر ها دارای قد 80 سانتی متر تا 85 سانتی متر باشند. وزن آن ها نیز بین 11 کیلوگرم تا 12 کیلوگرم باشد.

جدول قد و وزن کودک پسر در دو سالگی

پسر: دارای قد 92 سانتی متر تا 97 سانتی متر باشد. وزن آن ها نیز بین 13 کیلوگرم تا 16 کیلوگرم باشد.

جدول قد و وزن بچه پسر 3 ساله

پسر: در این سن قد آن باید بین 95 سانتی متر تا 1 متر و 100 سانت قرار گیرد. وزن آن ها نیز بین 14 کیلوگرم تا 17 کیلوگرم باشد.

جدول قد و وزن کودک 4 ساله جنسیت پسر

پسر ها در این سن باید دارای قد 99 سانتی متر تا 106 سانتی متر باشند. وزن آن ها بین 16 کیلوگرم تا 18 کیلوگرم قرار گیرد.

جدول قد و وزن پسر 4 ساله

وضعیت قد و وزن بچه 5 ساله پسر

قد پسر ها در این سن 106 سانتی متر تا 112 سانتی متر باشد. وزن آن ها بین 17 کیلوگرم تا 21 کیلوگرم قرار می گیرد.

ختنه با لیزر در تهران

قد و وزن پسر 6 ساله

قد پسر ها در این سن به 119 سانتی متر می رسد. وزن آن ها نیز باید بین 19 کیلو گرم تا 24 کیلوگرم قرار گیرد.

جدول قد و وزن پسر  بچه 7 ساله

قد پسران در این سن باید به 126 سانتی متر رسیده باشد. وزن آن ها نیز بین 25 کیلوگرم تا 26 کیلوگرم باشد.

جدول وزن و قد پسر در 8 سالگی

پسرها در این سن باید دارای قد 124 سانتی متر تا 132 سانتی متر باشند. وزن آن ها نیز بین 24 کیلوگرم تا 30 کیلوگرم باشد.