توصیه‌های لازم

تا زمان جدا شدن حلقه تا حد ممکن از پوشک کمتر استفاده نموده و حتی المقدور پوشک باز بوده و یا سریعتر تعویض و شل تر بسته شود.
بهتر است از سایز بزرگتر پوشک استفاده شود .

می توانید ۲۴ ساعت پس از انجام ختنه محل آن را به آرامی با آب شسته و سریعاً خشک و با پماد چرب نمایید. از آلودگی محل ختنه با مدفوع جلوگیری شود. در صورت آلودگی سریعا شسته و خشک گردد .

یک هفته پس از ختنه به پزشک انجام دهنده مراجعه شود.

تا زمانی که شیرخوار پوشک می شود روزانه ۳ بار دور نخ را با پمادجنتامایسین چشمی چرب نمایید.

درد بعد از عمل با قطره استامینوفن به میزان دو برابر وزن بدن هر 4 ساعت کنترل می شود.
در صورت نداشتن درد، استامینوفن نیازی نیست .

در اولین روزهای بعد از عمل پوست دچار تورم می شود که طی دو هفته برطرف می شود.

شربت سفالکسین جهت پیشگیری از عفونت هر ۸ ساعت به مدت یک هفته طبق دستور مصرف کند .

علائم خطر جهت مراجعه فوری

خونریزی مداوم طی چند ساعت پس از انجام ختنه

تورم و قرمزی شدید آلت

عدم ادرار نمودن نوزاد طی 24 ساعت پس از انجام ختنه

وجود ترشح چرکی و قرمزی شدید محل ختنه

بیقراری و یا بی حالی شدید نوزاد پس از انجام ختنه

جدا نشدن حلقه طی ۱۰ روز

سایر موارد غیر طبیعی به نظر والدین

ختنه چیست